gratis juridisch advies

Aantal aanvragen www.gratis-ontslagadvies.nl neemt toe

Is het de tand des tijd, of gewoonweg de conjunctuur? Ons kabinet had een paar jaar geleden de mond vol van het nieuwe ontslagrecht met de invoering van de WWZ, die het gemakkelijker moest maken om werknemers te ontslaan. Maar was dat gezien de conjunctuurbeweging eigenlijk wel nodig?

Aantal ontslagzaken loopt landelijk terug

Berekeningen van rechtbanken, rechtsbijstandverzekeraars en advocaten tonen aan dat het aantal ontslagzaken is afgenomen. Begrijpelijk ook eigenlijk, want het gaat goed met de economie, het werkloosheidspercentage is al lang niet meer zo laag geweest en werkgevers “vechten” om goed personeel.

Aantal aanvragen www.gratis-ontslagadvies.nl neemt toe

En toch, het aantal aanvragen op www.gratis-ontslag.nl is het afgelopen half jaar gestegen. Hoe dat zit? Gewoon omdat wij goede, individuele eerstelijns hulp en advies bieden. En, daarvoor blijft de vraag onverminderd hoog.

Soort arbeidsrechtelijke problemen verschuift

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Geschillen op de werkvloer blijven ontstaan, ook als de economie aantrekt. Het aantal aanvragen via ons kennisportaal neemt toe. Dat betekent dat onze vindbaarheid toeneemt en het vertrouwen van mensen met in arbeidsrechtelijke problemen in onze dienstverlening toeneemt. Daar zijn we blij mee, maar ook ontzettend trots op.

Wel zien we dat het soort juridische problemen wat verschuift. Ontslag wegens disfunctioneren, op staande voet, loonvorderingen en vragen zoals “hoe kom ik van mijn concurrentiebeding als ik wil overstappen naar een andere werkgever?” nemen met het aantrekken van de economie toe. Onze juristen en advocaten hebben altijd antwoord op deze vragen in jouw specifieke situatie.

Gratis advies nodig?

Blijf dus niet zitten met je probleem of vraag, ook niet als je denkt dat je toch gemakkelijk wel weer een nieuwe baan zult vinden. Dat moge wellicht zo zijn, toch kom je beter voor je rechten op. We helpen je graag. Mail je ons?