Disfunctioneren, wat is dat?

Zegt je werkgever dat je disfunctioneert en dat hij je daarom wil ontslaan? Neem meteen contact op voor gratis advies.

Disfunctioneren is een van de wettelijke gronden voor ontslag, waarop een werkgever een werknemer mag ontslaan. Maar dat gaat niet zomaar. De wet verbindt strenge eisen aan deze ontslaggrond. De werkgever moet er alles aan doen je te helpen het functioneren te verbeteren en als dat niet zou lukken, moet hij kijken of je misschien op een andere plek in het bedrijf kunt worden herplaatst. Lukt ook dat niet binnen redelijke tijd, dan mag de werkgever via de rechter vragen om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Let wel, ook dan heb je gewoon aanspraak op een transitievergoeding, als je langer dan 24 maanden in dienst bent geweest.

Stel jezelf de volgende vragen:

  • Is je functie goed omschreven? Wat zijn precies je taken en verantwoordelijkheden en voldoe je daaraan?
  • Is dit de eerste keer dat je werkgever zegt dat je disfunctioneert?
  • Zo ja, dan heeft je werkgever geen kans van slagen. De vraag is dan of jou precies duidelijk is gemaakt wat je zou moeten verbeteren en krijg je daar voldoende de kans voor?
  • Zo nee, heeft je werkgever een verbetertraject met je doorlopen (en vastgelegd!) en heb je het aanbod gekregen te verbeteren door bij- om omscholing?
  • Zo ja, dan kan de werkgever mogelijk aannemelijk maken dat er sprake is van disfunctioneren.
  • Heeft de werkgever onderzocht of herplaatsing op een andere plek/functie binnen de organisatie mogelijk is?
  • Werk je bij een groot bedrijf, dan moet het hele bedrijf worden betrokken in de herplaatsingsmogelijkheden en worden bekeken of binnen redelijke termijn functies vrijvallen. Bijvoorbeeld doordat bepaalde tijd contracten of uitzendcontracten aflopen.

Kortom, laat je op een blauwe maandag niet in de hoek drukken, accepteer niks en neem gewoon meteen contact met ons op.

Waarmee kunnen we je helpen?

    OntslagVaststellingsovereenkomstLoonvorderingReorganisatieConcurrentiebedingTransitievergoeding