Je loon niet (op tijd) ontvangen? Tijd voor actie!

Je werkgever moet uiterlijk de 3e dag van de maand het salaris betalen van de vorige maand. Gebeurt dat niet, dan staat daar een wettelijke (boete)verhoging op naast de rente die je kunt eisen. Die verhoging loopt in anderhalve maand op tot de helft van het achterstallige loon.

En, niet voor niks. Je wordt als werknemer zo beschermd tegen wanbetaling. Immers, jouw huur, hypotheek en rekeningen lopen ook door. En je zou wel eens bang kunnen zijn te worden ontslagen als je er iets van zegt. Dat kan dus niet! De werkgever zou zich moeten schamen, niet jij.

Wacht dus niet te lang als je werkgever niet op niet op tijd betaalt en schakel ons in. Wij incasseren het achterstallige loon inclusief de verhoging en wettelijke rente.

Er is nog een andere reden niet lang te wachten. Vaak is het niet op tijd betalen ook een teken dat je werkgever er financieel slecht voorstaat en misschien zelfs wel failliet gaat. In dat geval betaalt het UWV maar 13 weken salarisachterstand terug. Al het meerdere ben je dan kwijt! Niet laten gebeuren dus.

Waarmee kunnen we je helpen?

    OntslagVaststellingsovereenkomstLoonvorderingReorganisatieConcurrentiebedingTransitievergoeding