Wil jouw werkgever je arbeidsovereenkomst gedeeltelijk beëindigen? Of wil je werkgever het aantal werkuren substantieel en structureel verminderen? Dan heb je sinds 14 september 2018 recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dat heeft de Hoge Raad op14 september 2018 bepaald. Redelijke uitleg van de wet door de...