Ontslagen, wat nu?

Je bent of wordt ontslagen? Je hele bestaan staat op het spel en er komt een hoop op je af. Waar moet je beginnen? Het belangrijkste is dat je specialistische juridische hulp krijgt en weet wat je wel en vooral niet moet doen. Wij regelen dat!

Ontslagen en vast contract

Als je een vast contract hebt, kun je alleen ontslagen worden, als de werkgever een hele goede reden heeft en dit kan aantonen. Er zijn 8 redenen genoemd in de wet. Voldoet de werkgever daar niet aan, dan gaat het ontslag niet door. Er wordt nogal eens gedaan of er (bewijs is voor) een geldige reden, maar daar prikken we zo doorheen voor je.

Wettelijke ontslaggronden

De wettelijke ontslaggronden zijn: reorganisatie/verval arbeidsplaats, langdurige ziekte, veelvuldige ziekte, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, werkweigering, verstoorde arbeidsverhouding of andere omstandigheden. Afhankelijk van op welke grond de werkgever “inzet”, bepalen we samen met jou de strategie en aanpak.

De werkgever moet altijd ofwel naar het UWV ofwel naar de rechter om dit ontslag geregeld te krijgen. Lees hier meer over de ontslagprocedures.

Ontslag op staande voet

Daarnaast kan de arbeidsovereenkomst meteen eindigen als er een hele dringende reden is, dat heet ontslag op staande voet. Daar gelden strikte regels voor. Tot slot kan je contract eindigen door een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

In al deze gevallen helpen wij meteen en gratis! Neem dus gewoon contact op.

Belangrijk is dat je in ieder geval niet verwijtbaar werkloos wordt. Het aanbieden te blijven werken en geen afstand doen van je baan, zijn erg belangrijk. Anders zet je namelijk je WW-uitkering op het spel. Teken dus niks voordat je ons advies hebt!

Vaststellingsovereenkomst

Je werkgever vertelt je dat hij niet met je verder wil, om welke reden dan ook. Hij schuift een concept vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst of VSO genoemd onder je neus. Wat moet je doen?

Transitievergoeding

Ben je meer dan 24 maanden in dienst geweest van je werkgever en word je ontslagen, dan heb je recht op een transitievergoeding.De hoogte is afhankelijk van de totale arbeidsduur, je laatstverdiende salaris, je leeftijd en omvang van het bedrijf. Neem direct contact op om de hoogte van jouw transitievergoeding te laten berekenen. Of lees verder.

Ontslagprocedures

Heb je een brief van de Rechtbank of van het UWV ontvangen, waarin staat dat je werkgever een verzoek tot beëindiging van je arbeidscontract heeft ingediend? Lees meer over ontslagprocedures.

Tijdelijk contract

Binnen 24 maanden mag je 3 keer een tijdelijk contract krijgen. Het vierde contract of het contract waardoor de 24 maanden verstrijken is een vast contract. Is je contract niet verlengd? Lees dan verder.

Ontslagen? Wij helpen je meteen en gratis!

Waarmee kunnen we je helpen?

    OntslagVaststellingsovereenkomstLoonvorderingReorganisatieConcurrentiebedingTransitievergoeding