Ontslagprocedures

Heb je een brief van de Rechtbank of van het UWV ontvangen, waarin staat dat je werkgever een verzoek tot beëindiging van je arbeidscontract heeft ingediend? Neem dan meteen contact op, haast is geboden.

De ontslagprocedures zijn nogal complex geworden sinds de invoering van de WWZ. We leggen het je graag uit, maar ga er van uit dat wij voor jou alles uit de procedure halen. Hier toch een korte samenvatting.

De ontslagprocedure via UWV of kantonrechter

Afhankelijk van de reden van het ontslag stapt de werkgever naar het UWV voor een ontslagvergunning of naar de Rechtbank (sector kanton) voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Je dient je als werknemer te verweren en ook meteen alle zelfstandige verzoeken indienen, die te maken hebben met je arbeidsovereenkomst, zoals tewerkstelling, loonvordering en doorbetaling van loon met rente en verhoging, een transitievergoeding of billijke vergoeding, vernietiging van een non-concurrentiebeding of veroordeling in de kosten van rechtsbijstand. Dat gebeurt eerst schriftelijk. Wij bespreken die met je en zorgen ervoor dat ze tijdig worden ingediend.

Vervolgens komt er een zitting, waarop alles nog eens uitvoerig wordt besproken en de rechter vragen stelt aan partijen. Soms wordt er gekeken of er een oplossing is te vinden, zonder dat er verder wordt geprocedeerd. Je hebt aan ons een zeer ervaren onderhandelaar als het daar op aankomt.

Kom je er niet met werkgever uit, dan neemt het UWV of Rechter een beslissing. Tegen alle beslissingen staat sinds de invoering van de WWZ ook nog eens hoger beroep en beroep in cassatie open.

Laat ons duidelijkheid scheppen in de procedure-wirwar! Neem nu contact op.

Waarmee kunnen we je helpen?

    OntslagVaststellingsovereenkomstLoonvorderingReorganisatieConcurrentiebedingTransitievergoeding