PRIVCACYBELEID VAN Gratis Ontslagadvies.nl

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die www.gratis-ontslagadvies.nl (hierna: “GOA”) verwerkt van haar relaties en klanten.

Indien je om welke reden dan ook persoonsgegevens aan GOA verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
www.gratis-ontslagadvies.nl, Sint Maartenslaan 33, Maastricht. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@gratis-ontslagadvies.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt GOA en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze GOA
2.2       GOA verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens onder andere voor de volgende           doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over onze dienstverlening, de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e     instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen          van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van            uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van GOA;

 

3. E-mail berichtgeving

GOA gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over GOA. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of info@gratis-ontslagadvies.nl.

 

4. Bewaartermijnen

GOA verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de dienstverlening tot maximaal een jaar na afloop ervan. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

5.Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft GOA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt GOA gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1    Via de administratie van GOA kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. GOA zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

6.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop GOA je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

6.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@gratis-ontslagadvies.nl.

 

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.