op staande voet ontslagen

Slapend dienstverband na WIA-uitkering? Haal alsnog je transitievergoeding op via de Compensatieregeling

Lees eerst ook ons recentere blog:

Wat ons betreft mag je dit blog meteen overslaan, tenzij je langdurig arbeidsongeschikt bent. Heb je een WIA-uitkering of verwacht je die te gaan krijgen en heeft je werkgever je dienstverband (nog steeds) niet officieel beëindigd, dan is er sprake van een “slapend dienstverband”. Ben je ook nog eens langer dan 2 jaar in dienst, dan maak je aanspraak op een transitievergoeding. Dan is dit blog voor jou geschreven. Lees dan dus verder of neem hier contact op.

Voorheen: slapend dienstverband, geen transitievergoeding

Veel werknemers weten niet, dat je dienstverband officieel blijft bestaan, zodra de WIA-uitkering is toegekend. Het dienstverband eindigt  niet automatisch, maar blijft als een soort lege huls bestaan. Na 2 jaar is immers de loondoorbetalingsverplichting voor je werkgever komen te vervallen. Werken kan niet meer en je hebt alleen nog maar met het UWV te maken. Schijn bedriegt, want eigenlijk zou het dienstverband via een ontslagaanvraag bij het UWV en aansluitend opzegging of met een vaststellingsovereenkomst  nog moeten worden beëindigd. Werkgevers doen dat niet om geen transitievergoeding te hoeven betalen. Zij voorkomen daardoor soms dat hoge vergoedingen moeten worden uitbetaald.

Pogingen van werknemers om de rechter “dan maar” zelf te vragen om het dienstverband te beëindigen en een transitievergoeding toe te kennen, strandden. Dan gaat het initiatief tot beëindiging immers van de werknemer uitging en bestaat er volgens de wet geen recht op een transitievergoeding.

Nu: slapend dienstverband, toch een transitievergoeding

Al langer werd gesleuteld aan een oplossing voor dit probleem.  En die oplossing is er nu met de Compensatieregeling die sinds juli 2018 door de Eerste Kamer is aangenomen. Het komt er op neer dat de werkgever de uitgekeerde transitievergoeding kan terugvragen bij het UWV. Daarmee is er dus ook geen reden meer om het dienstverband slapend te houden.

Denk je nu: “Hé, dat geldt dus ook voor mij”, neem dan hier meteen contact op. Wij toetsen of de compensatieregeling op jou van toepassing is en of je aanspraak maakt op een transitievergoeding.

Ontslag wel noodzakelijk

Het is wel noodzakelijk dat je dienstverband alsnog officieel eindigt. Ook daarin begeleiden we jou door je werkgever met een beroep op de compensatieregeling te vragen alsnog een vaststellingsovereenkomst te sluiten of tot het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV over te gaan.

De Regeling Compensatie Transitievergoeding

Hoewel de wet officieel pas (hoogstwaarschijnlijk) per 1 april 2020 in werking zal treden (omdat het UWV zich hierop moet kunnen voorbereiden) geldt deze óók met terugwerkende kracht voor sinds 1 juli 2015 uitgekeerde transitievergoedingen aan ex-werknemers, die wegens langdurige ziekte zijn ontslagen. Jouw werkgever hoeft dus niet bang te zijn dat hij zijn geld niet terugkrijgt. Hij kan dan tussen 1 april 2020 en 30 september 2020 alsnog om compensatie verzoeken.

Werkgevers bereid mee te werken

Er zijn goede argumenten voor je werkgever om juist nu al mee te werken. De compensatieregeling geldt voor de transitievergoeding tot aan het moment van WIA-uitkering. De daarna nog opgebouwde vergoeding blijft voor eigen rekening. Het is in het belang van je werkgever deze periode zo kort mogelijk te houden. Daarnaast moet je werkgever zijn dossier voor de aanvraag van de compensatie op orde hebben. Omdat hij het straks maar een korte periode kan aanvragen, kan hij het maar beter op tijd op orde hebben. Stilzitten wordt voor de werkgever dus duurder.

De kosten

Uiteraard is het begeleiden van dit traject specialistisch juridisch werk, dat we door bij ons aangesloten juristen en advocaten laten doen. Die zullen aparte prijsafspraken met je maken. In de meeste gevallen betaalt de werkgever de kosten terug. Ben je tegen rechtsbijstand verzekerd, dan kun je voor het voeren van de procedure een beroep op vrije advocaatkeuze doen en betaalt de verzekeraar onze kosten. Lees ook ons blog over de kosten.

Vragen? Aarzel niet en neem hier contact met ons op.