Contract van bepaalde tijd niet verlengd, wat nu?

Binnen 24 maanden mag je 3 keer een tijdelijk contract krijgen. Het vierde contract of het contract waardoor de 24 maanden verstrijken is een vast contract. Vragen? Neem hier meteen contact op.

Dit geldt in principe ook als er sprake is van voortgezet dienstverband of opvolgend werkgeverschap, omdat je eerst via een uitzendbureau of in verband met een faillissement voor een andere werkgever hebt gewerkt, maar gewoon hetzelfde werk bent blijven doen.

Tijdelijke contracten eindigen vanzelf (van rechtswege), maar moet wel door de werkgever uiterlijk een maand voor het verstrijken worden aangezegd. Doet de werkgever dat niet (tijdig), dan is hij een boete verschuldigd. Wij helpen je met het innen van die boete.

Lees hier meer over ontslag bij een vast contract.

Waarmee kunnen we je helpen?

    OntslagVaststellingsovereenkomstLoonvorderingReorganisatieConcurrentiebedingTransitievergoeding