Recht op transitievergoeding als ik zelf ontslag neem?

Botert het niet meer met je werkgever? Je mag je arbeidsovereenkomst altijd opzeggen, mits je de opzegtermijn respecteert (dat wordt ook wel uitwerken genoemd).

Je hebt dan in principe geen aanspraak op een transitievergoeding, omdat je zelf het initiatief neemt. Wil je toch aanspraak maken op een transitievergoeding, schakel dan ons in.

In veel gevallen blijkt de werkgever namelijk toch mee te willen werken aan een neutraal ontslag met een vaststellingsovereenkomst, waardoor je wel aanspraak op een transitievergoeding maakt.

Zeg je arbeidsovereenkomst dus niet zomaar op, maar informeer naar de mogelijkheden.

Waarmee kunnen we je helpen?

    OntslagVaststellingsovereenkomstLoonvorderingReorganisatieConcurrentiebedingTransitievergoeding