Transitievergoeding, waar heb je recht op?

Word je op initiatief van je werkgever ontslagen, dan heb je waarschijnlijk recht op een transitievergoeding. De hoogte is afhankelijk van de totale arbeidsduur, je laatstverdiende salaris, je leeftijd en omvang van het bedrijf. Neem direct contact op om de hoogte van jouw transitievergoeding te laten berekenen.

De transitievergoeding moet niet worden verward met de ontbindingsvergoeding (kantonrechtersformule) of vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Die zijn namelijk afgeschaft met de invoering van de WWZ in juli 2015.

Billijke vergoeding

Wel bestaat de mogelijkheid dat je naast de transitievergoeding nog aanspraak kunt maken op een billijke vergoeding. Dat moet je werkgever wel ernstig verwijtbaar hebben gehandeld gedurende het dienstverband of bij het ontslag. Daarvan is niet snel sprake. Wil je onderzoeken of jij een billijke vergoeding kunt krijgen? Neem hier contact op.

De Hoge Raad (hoogste rechter van Nederland) heeft in juni 2017 wel bepaald dat bij het beoordelen van de hoogte van de billijke vergoeding rekening moet worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden en de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Dat biedt perspectief voor de werknemer.

Waarmee kunnen we je helpen?

    OntslagVaststellingsovereenkomstLoonvorderingReorganisatieConcurrentiebedingTransitievergoeding