Ontslag met een vaststellingsovereenkomst (VSO)

Je werkgever vertelt je dat hij niet met je verder wil, om welke reden dan ook. Bijvoorbeeld door een reorganisatie, omdat hij vindt dat je niet functioneert, of omdat er een verstoorde arbeidsverhouding is. Hij geeft je een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst of VSO genoemd) en vraagt je die te ondertekenen. Wat doe je?  Je voelt je voor het blok gezet.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Uiteraard moet je niet zomaar akkoord gaan met je ontslag. Onderteken dus niet. Neem eerst contact met ons op voor advies. Misschien is ontslag te voorkomen omdat je werkgever geen geldige reden of bewijs heeft. Ook kan het zijn dat de vaststellingsovereenkomst juridisch niet klopt. Daardoor loop je het risico dat je geen WW-uitkering krijgt. Ook het recht op een transitievergoeding of billijke vergoeding moet bekeken en uitgerekend worden. Lees daarover hier meer.

Wil je wel onderhandelen met je werkgever over een ontslagregeling via een vaststellingsovereenkomst, dan doen wij dat graag voor je! Neem hier contact op met ons.  We slepen er het meeste voor je uit. Behoud van je WW-uitkering, een transitievergoeding, wel een extra billijke vergoeding, vrijstelling van arbeid, een outplacement- of omscholingsbudget, kosten rechtsbijstand en noem maar op. Ook het doorhalen van je non-concurrentiebeding en afstand van terugvorderen van studiekosten regelen wij.

VSO bij ziekte

Als je werkgever je een vaststellingsovereenkomst geeft terwijl je ziek bent, dan is het in veel gevallen niet aan te raden om deze te ondertekenen! Dit kan namelijk het aanvragen van een Ziektewetuitkering of een WW-uitkering onmogelijk maken.

VSO bij zwangerschap

Heb je een vaststellingsovereenkomst van je werkgever ontvangen terwijl je zwanger bent? Meestal gaat dan om een zogenaamde WW-veilige overeenkomst, maar, dit verandert wel wanneer je als gevolg van de zwangerschap ziek bent. Het is dan ook raadzaam om eerst advies in te winnen voordat je de vaststellingsovereenkomst ondertekent.

Transitievergoeding

Ben je meer dan 24 maanden in dienst geweest van je werkgever en word je ontslagen, dan heb je recht op een transitievergoeding.

Waarmee kunnen we je helpen?

    OntslagVaststellingsovereenkomstLoonvorderingReorganisatieConcurrentiebedingTransitievergoeding