Op staande voet ontslagen, wat nu?

Op staande voet ontslagen? Dan moet er wel heel wat aan de hand zijn. Diefstal, fraude, ernstig verwijtbaar gedrag of iets dergelijks.

Je werkgever moet het ook wel heel zeker weten, je met alle feiten hebben geconfronteerd, jou de kans hebben gegeven jouw verhaal te doen en niet lang hebben gewacht met zijn besluit.

Is het allemaal niet zo duidelijk in jouw ogen? Schakel ons meteen in voordat je je verhaal doet en misschien wel de verkeerde stappen zet!

Gevolgen en WW-uitkering

Als je ontslag op staande voet terecht is, dan heeft dit bepaalde gevolgen. Niet alleen eindigt je arbeidsovereenkomst (en daarmee de loonbetaling) per direct, ook heb je als werknemer geen recht op een WW-uitkering. Neem contact met ons op om jouw situatie en mogelijkheden te bespreken.

Onterecht op staande voet ontslagen?

Denk je dat je ontslag onterecht is? Wil je jouw ontslag op staande voet aanvechten? Je kunt je als werknemer verweren door de kantonrechter te verzoeken het ontslag op staande voet te vernietigen, loondoorbetaling en wedertewerkstelling te vorderen. Dit verzoekschrift dient binnen 2 maanden nadat het ontslag op staande voet is gegeven te worden ingediend. Soms heeft het zin ook nog een kortgeding op te starten. Neem contact met ons op voor gratis advies.

Waarmee kunnen we je helpen?

    OntslagVaststellingsovereenkomstLoonvorderingReorganisatieConcurrentiebedingTransitievergoeding