reorganisatie

Kun je worden ontslagen als je in voorlopige hechtenis of de gevangenis zit?

Welke rechten heb je als werknemer, als je vast zit? En, maakt het verschil of je in voorlopige hechtenis zit (dus verdachte bent, maar nog niet veroordeeld bent) of in detentie op grond van een vonnis van  de strafrechter?

Logisch toch…

Veel mensen denken dat het logisch dat je dan kunt worden ontslagen. Je kunt immers niet werken. Maar, zo simpel ligt het niet. De werkgever kan namelijk ook het loon opschorten, als je door de detentie niet kunt werken. Of je ook kunt worden ontslagen hang van een aantal factoren af.

Wanneer is ontslag wegens detentie niet geldig?

De hoogste rechter van Nederland, de Hoge Raad heeft in 1999 en 2010 al geoordeeld, dat afwezigheid wegens detentie of veroordeling tot een gevangenisstraf nog geen dringende reden voor ontslag geeft. Zeker niet voor een ontslag op staande voet op. Er moet dus meer aan de hand zijn. Dat hangt erg af van de alle specifieke omstandigheden. Er valt dus geen algemene regel voor te geven.

Een ontslag (op staande voet) is niet rechtsgeldig als:

  • er geen verband tussen het strafbare feit en de werkzaamheden bestaat;
  • Het strafbare feit van geringe ernst is (in relatie tot het soort werk) en/of zich in de privé sfeer heeft afgespeeld;
  • de werkgever geen schade heeft ondervonden van het strafbare gedrag en/of detentie (hij mag immers het loon opschorten);
  • de goede eer of naam van de werkgever niet is aangetast;
  • de kansen op de arbeidsmarkt, mede gegeven de duur van het dienstverband en leeftijd, door het ontslag erg verminderen.

Ook weegt de rechter altijd de duur van het dienstverband, het functioneren van de werknemer, de leeftijd en kansen op de arbeidsmarkt van de werknemer mee. Ook de (verwachte) duur van de detentie kan een rol spelen. Het gaat ook vaak om de combinatie van al deze factoren. Kan van de werkgever, alle omstandigheden tegen elkaar afgewogen, niet worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt, dan zal de rechter het ontslag gerechtvaardigd achten of de arbeidsovereenkomst ontbinden.

Wat moet de werkgever bewijzen?

De werkgever die je wil ontslaan tijdens detentie, zal zelf en los van de strafzaak moeten aantonen dat er een grond voor ontslag is. Hij moet dit ook kunnen bewijzen! Als een werkgever in een ontslagbrief alleen maar verwijst naar strafbaar gedrag, de strafzaak of het feit dat je vastzit, is dit niet voldoende voor een rechtsgeldig ontslag.

Kortom, de werkgever moet bewijzen dat het (strafbare of laakbare) gedrag:

  • ook in de ontslagzaak voldoende is komen vast te staan;
  • is te wijten is aan de werknemer;
  • voldoende samenhangt met de (aard van de) werkzaamheden van de werknemer;
  • het ontslag rechtvaardigt in combinatie met het overige omstandigheden en het  functioneren van de werknemer.

Ontslagen tijdens detentie? Meld het direct

Het is belangrijk zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen. Enige openheid over wat er aan de hand is kan de werkgever ofwel (nog) even afhouden van ontslag (op staande voet) of een ontbindingsprocedure. Misschien kan er nog worden onderhandeld en een vaststellingsovereenkomst worden gesloten, om zodoende het recht op WW na vrijlating te waarborgen.

Overigens is het in zo’n situatie aan te raden www.mijnreclassering.nl in te schakelen om je hierin te begeleiden. Met voorlichtingsrapport of schorsingsrapport, kan je strafrechtadvocaat (wij werken samen met Advocatenkantoor Gijsen) schorsing vragen, zodat je snel vrijkomt en zodoende je werk kunt behouden.

Aarzel dus niet en neem hier contact met ons op.