loonvordering-werkgever-betaalt-niet

Wanneer heb je recht op een aanzegvergoeding (artikel 7:668 BW) van je werkgever?

Helaas proberen veel werkgevers nog steeds met 1, 2 of 3 geschakelde tijdelijke contracten van in totaal korter dan twee jaar, onder een vast contract en transitievergoeding uit te komen. Veel werknemers staan dan ook met lege handen als de arbeidsovereenkomst vlak voor de twee jaar alsnog niet wordt voortgezet. Wellicht is ook voor jou de aanzegvergoeding een kleine genoegdoening?

De aanzegververplichting

De werkgever is verplicht om het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op tijd aan te zeggen. De regeling geldt dus niet als je een contract voor onbepaalde tijd hebt. Uitzonderingen op de aanzegverplichting zijn:

  • Contracten korter dan 6 maanden. Dit geldt ook voor de opvolgende, verlengde contracten en zelfs als een van de schakels wel (meer dan) zes maanden bedroeg maar de laatste weer niet;
  • Contracten, waarbij het einde niet is gekoppeld aan een datum, maar bijvoorbeeld aan het einde van een opdracht.

Ook als de werkgever een eerder gedaan aanbod tot verlenging weer intrekt, dient alsnog tijdig te worden aangezegd op straffe van de aanzegvergoeding.

Wat houdt de aanzegging in?

De werkgever moet schriftelijk en uiterlijk een maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden.

Het schriftelijkheidsvereiste heeft nogal eens tot rechtszaken geleid, die voor jou als werknemer gunstig kunnen zijn. De uit de rechtspraak voortvloeiende hoofdregels zijn:

  • Mondeling aanzeggen is niet schriftelijk. Bevestig dan ook op jouw beurt niet op een of andere manier schriftelijk dat je kennis hebt genomen van de mondelinge aanzegging. Dat is namelijk ook schriftelijk. Onderteken sowieso niks voordat je ons advies hebt ingewonnen.
  • Aanzeggen per brief, e-mail of Whatsapp is wel schriftelijk, maar de bewijslast voor de ontvangst ligt bij de werkgever. Dit kan bij niet aangetekende aanzeggingen dus problemen geven voor de werkgever.
  • De aanzegging al bij het aangaan opnemen in de arbeidsovereenkomst is mogelijk. Check dus altijd eerst even of in de arbeidsovereenkomst niet al is aangezegd.
  • Het risico van het niet ontvangen van de schriftelijke aanzegging is in principe voor de werkgever. Soms heeft het wellicht zin te betwisten dat je de aanzegging hebt gehad.

De inhoud van de aanzegging

Rechters hebben zich inmiddels meermaals gebogen over de vraag wat de concrete inhoud van de aanzegging moet zijn. De uitkomst daarvan is dat is voldaan aan de aanzegverplichting, als uit de feiten en omstandigheden voor de werknemer voldoende duidelijk moest zijn, dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet zou verlengen.

Stel, je werkgever stelt je vrij van arbeid, vraagt je om alle spullen, auto en sleutels in te leveren. Jij vraagt niet om door te morgen werken. Je werkgever wikkelt vervolgens de arbeidsrelatie via Whatsapp of ander social media af. Dan is dus voldaan aan de aanzegverplichting. Dit betekent dat ook je eigen gedrag of stilzitten kan bijdragen aan de vraag of is voldaan aan de aanzegverplichting. Oppassen dus!

Hoe hoog is de aanzegvergoeding

De aanzegvergoeding is maximaal 1 bruto maandsalaris en wordt naar rato van de overschrijding van de termijn berekend. Dus een werkgever die helemaal niet aanzegt is een maandsalaris verschuldigd. De werkgever die een week voor de einddatum aanzegt is -pakweg- 3/4de deel van een maandsalaris verschuldigd. Lees ook hier ons blog over gedeeltelijke transitievergoeding.

Tijdig aanzegvergoeding claimen

Je moet de aanzegvergoeding binnen twee maanden na einde dienstverband claimen. Anders is je recht vervallen. Reageert je werkgever niet of afwijzend op een sommatie door ons, dan dient met een verzoekschrift aan de rechtbank de vergoeding te worden gevorderd. Te laat is in dit verband ook echt te laat!

Aanzegvergoeding bij verlengde arbeidsovereenkomst

Het komt vaak voor dat de werkgever niet op tijd aanzegt dat de arbeidsovereenkomst (wel) wordt verlengd. Weinig werknemers zullen dan moeilijk doen, maar in principe heb je ook dan recht op een aanzegvergoeding.

Aanzegvergoeding als de werknemer wil beëindigen

Zelfs als je zelf niet verder wil bij de werkgever en je hebt dit ook aangegeven tijdens de laatste maand, dan nog heb recht op de aanzegvergoeding. Als je het al eerder hebt aangegeven en de werkgever heeft dit ook aan je bevestigd uiteraard niet.

Aanzegvergoeding claimen, wij doen het voor je!

Simpel, klik hier om je gegevens door te geven en wij leiden je aanvraag door aan een van onze juristen of advocaten om de aanzegvergoeding te berekenen in te vorderen. Check hier onze voorwaarden.

Uiteraard kun je ook voor al je andere vragen over ontslag of problemen met je werkgever bij ons terecht. Laat hier je gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.